ARTWORKS ARTISTS BOOKS EXHIBITION BLOG

Xhibition in the dark

Xhibition in the dark เป็นนิทรรศการที่นำเสนอการทดลองของ ศิลปินมากกว่าการนำเสนอความเป็นงานศิลปะตามปกติธรรมดา โดยมีหลักการใหญ่ๆ เกี่ยวกับการสำรวจความเป็นมนุษย์ ,กระบวนการทำงานสร้างสรรค์และแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ซึ่งศิลปินมองว่าการทำงานสร้างสรรค์อย่าง งานศิลปะสถาปัตยกรรม หรืองานออกแบบในแขนงต่างๆ ของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องของการสะสมข้อมูล (Collect information) มานับแต่สมัยโบราณ ย้อนกลับไปถึงยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ไปจนถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ Big Data หรือระบบการประมวลผลแบบอัลกอริทึม (Algorithm) ที่ใช้ในเทคโนโลยีดิจิตอลในยุคปัจจุบัน ซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาในอดีตกาลอันไกลโพ้นก่อนหน้าในสมัยอาณาจักรบาบิโลนและอียิปต์โบราณ,และแนวคิดเกี่ยวกับ Kinetic Space หรือพื้นที่แห่งการนำเสนอพลังงานการเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออนุภาค ในอนาคตเมื่อศาสตร์เหล่านี้หลอมรวมตัวกัน จนก้าวข้ามพ้นระดับสติปัญญามนุษย์ เมื่อนั้นอาจเกิดเป็นโลกใหม่ที่เราไม่เคยจินตนาการถึงก็เป็นได้ สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้ที่ร้อยเรียงเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงจากประสบการณ์และความสนใจใฝ่รู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของศิลปิน ไม่ได้ถูกนำเสนอในพื้นที่แจ้งแสงสว่างไสวตามขนบการแสดงงานศิลปะตามปกติ หากแต่ถูกนำเสนอในพื้นที่มืดมัวสลัวแสง ดังความเชื่อของศิลปินที่ว่า ภาพที่ดีที่สุดคือภาพที่มองเห็นในความมืด และพื้นที่ (Space) ที่ดีที่สุดคือพื้นที่ที่ไม่รู้จุดหมาย เหตุเพราะเราไม่อาจแยกแยะระหว่างความเป็นจริงหรือมายาด้วยการมองเห็นและรับรู้เห็นด้วยดวงตา สิ่งที่เราพึ่งพาได้ก็มีแต่ความรู้สึกนึกคิดหรือแม้แต่สัญชาตญาณอันมีที่มาจากสมองและหัวใจเท่านั้น

Xhibition in the dark is an exhibition that showcases the artist's experimentation more than the usual art presentation. With big principles to explore human beings, big data technology, or algorithm system in today's digital technology age, the concept of kinetic space, the space representing the motion enerfy of objects or particles. These are not presented in lit spaces but in a dimly dark space. As the belief of the artist that the best images are those seen in the dark. The best areas are those where the destination is unknown. We cannot distinguish between reality and illusion by sight and perception with the eyes. All we can reply on are our thoughts and our instincts that come from brains and hearts. The exhibition also displays the paintings, drawings, and artists's books (Algorithm 2021), which is one of the creative notes the artist has accumulated over his experience.

เกี่ยวกับศิลปิน / About the artist

ชูเกียรติ ลิขิตปัญญารัตน์ จบการศึกษาสาขาการออกแบบภายในจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสาขา Interior and Environmental Design จากสถาบันแพรตต์ (Pratt Institute) บรู๊คลิน, นิวยอร์ก, ชูเกียรติเป็นมัณฑนากรและนักสร้างแบรนด์ระดับโลก มีส่วนร่วมในโครงการการออกแบบให้กับบริษัทชั้นนำของโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น American Express ,Northwest Airlines, Citibank, Fuji Bank เขายังเป็นที่ปรึกษาทางดีไซน์ให้หน่วยงานและองค์กรชั้นนำในประเทศอย่าง PTT, Thai Airways International, Cathay Trust, งานบ้านและสวนแฟร์, รวมถึงร่วมงานกับแบรนด์ดีไซน์ชั้นนำของโลกอย่าง Knoll, Landor, Interbrand, brandcreate และยังเป็นนักวาดภาพประกอบให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำของโลกอย่าง The New York Times, Book Review, และ Business week, ปัจจุบันชูเกียรติอุทิศเวลาให้กับการทดลองทางความคิดสร้างสรรค์และการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างจริงจัง

Chookiat Likitpunyarut graduated from the Faculty of Decorative Arts (Interior Desing), Silpakorn University, and Interior and Environmental Design from Pratt Institute, Brooklyn, New York. He was an interior designer and brand builder, who participated in many world-class brands, i.e. American Express, Northwest Airlines, Citibank, Fuji Bank. We was a design consultant for Thailand leading agencies and organizations such as PTT, Thai Airways International, Cathay Trust, Baan Lae Suan Fair, And inter-leading design brands such as Knoll, Landor, Interbrand, and brandcreate. He was also an illustrator for some of the world's leading publications such as The New York Times, Book Review, and Business Week. Chookiat currently devotes his time to creating, experimenting, and discovering new knowledge.

Xhibition in the dark

ประกอบด้วยผลงาน 4 บริบท คือ

Tree of Knowledge

ผลงานศิลปะจัดวางที่ประกอบขึ้นจากฐานข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ที่เชื่อมโยงประเด็นเกี่ยวกับ Big Data ในงานศิลปะ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตรี ไปจนถึงการเมือง และประเด็นเกี่ยวกับศรัทธาและความเชื่อ ผ่านคลังข้อมูล และองค์ความรู้ที่ศิลปินสั่งสมมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ

New York , New York

ผลงานศิลปะจัดวางที่ประกอบขึ้นจากพยานวัตถุ และวัตถุสั่งสมอันเกิดจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับหลากองค์กรชั้นนำระดับโลกเป็นเวลากว่าทศวรรษของศิลปินในมหานครที่เป็นศูนย์กลางของอำนาจธุรกิจศิลปะและการออกแบบของโลกอย่างนิวยอร์ก

You are what you eat

ผลงานศิลปะจัดวางที่เป็นเสมือนหนึ่งอัลกอริทึม หรือ ระบบการประมวลผลจากประสบการณ์ความหลงใหล การศึกษาเรียนรู้ และการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของศิลปิน ดังคำกล่าวที่ว่า “คุณกินอะไร คุณก็เป็นแบบนั้น” นั่นเอง

Kinetic Space

ผลงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ (Interactive installation) ที่ศิลปินเปลี่ยนพื้นที่แสดงงานให้กลายเป็นห้องทดลองของ Kinetic Space หรือ พื้นที่แห่งการนำเสนอพลังงานการเคลื่อนที่ของวัตถุ หรือ อนุภาค ที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ และกำหนดผลลัพธ์ของตัวงานได้

นอกจากนี้ในนิทรรศการยังมีส่วนของการจัดเเสดงผลงานจิตรกรรมภาพวาดลายเส้น เเละหนังสือศิลปิน (Artist’s book) ที่เป็นเสมือนหนึ่งบันทึกทางความคิดสร้างสรรค์ที่ศิลปินสั่งสมมาตลอดอาชีพการทำงานอันยาวนานของเขา