ARTWORKS ARTISTS BOOKS EXHIBITION BLOG

SALMON

"for 610 days , i've stayed with these two." (ผู้ประพันธ์: นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์)


Book

Lifestyle

Dimension
1.7 x 2.4 cm
0.7 x 0.9 in


฿275


ADD TO CART

Details
ผู้ประพันธ์: นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ประเภท: ไลฟ์สไตล์ ISBN: 9786162982576 (หนังสือความเรียงประกอบภาพถ่ายเล่นในกองถ่ายภาพยนตร์ ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ) "บางครั้งก็คิดว่าเราอาจจะอยากถ่ายหนัง เพราะแค่อยากถ่ายภาพเบื้องหลังการถ่ายหนังก็เป็นไปได้ การถ่ายหนังเป็นกิจกรรมประหลาดของมนุษย์ อยู่ๆ ก็เอาคนแปลกหน้าครึ่งร้อยมานั่งคุยกันแบบไม่มีเสียงเพื่อเป็นตัวประกอบฉากหน้าห้องรอตรวจ หรือเอากำแพงปลอมมาวางกั้นเป็นห้องตรวจโรค ภาพแปลกๆ เวียร์ดๆ เมจิกๆ จึงเกิดขึ้นในกองถ่ายตลอดเวลา แต่การเป็นผู้กำกับก็มีความเจ็บปวดคือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกลางกองถ่าย เนื่องจากอาจจะโดนทีมงานด่าว่า เหี้ย มึงกำกับให้เสร็จก่อนมั้ยค่อยมาถ่ายรูปเล่น เวลาหยิบกล้องไปถ่ายรูปแต่ละทีจึงรู้สึกผิดมาก เวลาถ่ายต้องทำเป็นถ่ายแบบไม่จริงจัง ถ้าถ่ายจริงจังเดี๋ยวก็โดนด่าอีก มึงจะมาถ่ายหนังหรือถ่ายรูป เหี้ย ขอหน่อยเหอะ อยู่กองถ่ายมันเครียดนะสัด , ดังนั้น ภาพที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้คือการถ่ายรูปเล่น ถ้าจะจัดประเภทอาจอยู่ในหมวดหนังสือโฟโต้หนุก ไม่ใช่โฟโต้บุ๊ค"