ARTWORKS ARTISTS BOOKS SERVICES THE GALLERY EXHIBITION BLOG
Search Favorite Shopping Bag

Neon Green

Saran Yen Panya


Neon Green

Saran Yen Panya


Sculpture

Style
Contemporary Thai Art

Subject
Popular Culture

Medium
Wood, Silk, Mixed Media


฿33,400Details
โคมไฟ "นางไหว้" ผลงานที่ตั้งคำถามเชิงเสียดสีถึงการจัดซื้อจัดจ้างงานออกแบบสาธารณะแพงหูฉี่ของภาครัฐ (อย่างเช่น โคมไฟกินรี) ที่มักนำเสนอความเป็นไทยกึ่งสำเร็จรูป ผ่านวัตถุที่คนไทยชินตาอย่าง "ตุ๊กตานางไหว้" ที่เรามักพบเห็นตามร้านอาหาร ร้านนวด สถานบันเทิง แบบไทยๆ ความเฉิ่ม ความเปิ่น ผ้าไหม งานหัตถกรรม คอรัปชั่น และการไหว้ การ "สำเร็จความไทย" สิ่งเหล่านี้สามารถอยู่รวมกันได้หรือไม่? นี่คือคำถามที่ศิลปินต้องการโยนไปสู่ผู้ชม